İmar Planları ve Plan Değişiklikleri Duyurusu

İ       L    A     N

 

 

 

                   3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden imar planı değişiklikleri yapılmış olup;

 

                   Belediye Meclisi’nin 06.04.2018 tarih ve  18/g (UİP-32133 NİP-32135)  sayılı kararı ile onanan ve Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.06.2018 tarih ve 5386 sayılı kararı ile uygun görülen  1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı  ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı  İlan Panosuna asılmıştır.

 

                   İlgililer 1 aylık ilanı Belediye İlan Tahtasından Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler ve itirazda bulunabilirler.

 

                   3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyurulur.


 

İ       L    A     N

 

  

                  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden imar planı değişiklikleri yapılmış olup;

 

 

 

                   Belediye Meclisi’nin 05.07.2018 tarih ve 37/a (NİP-1368,73, UİP-1371,126), 37/b (NİP-1368,74, UİP-1371,127)  sayılı kararları ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri  İlan Panosuna asılmıştır.

 

 

 

                   İlgililer 1 aylık ilanı Belediye İlan Tahtasından Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler ve itirazda bulunabilirler.

 

 

 

                   3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyurulur.

 

 


Oluşturulma Tarihi : 16.04.2018