Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

 

Belediye Meclisimiz aşağıda belirtilen 6  gündem maddesini görüşmek üzere, Belediye Başkanımız Cafer Özdemir Başkanlığı'nda 04 Mayıs 2018 Cuma günü Mayıs Ayı Meclis Toplantısını yaptı.

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 04.05.2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:

 

 

1-      İmar plan tadilatları,

 

2-     Talep edilen İmar Plan değişiklikleri ile ilgili dilekçenin imar komisyonuna havale edilip edilmeyeceği,

 

3-      2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Yönetim ve Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi,

 

4-     Orta Karadeniz Ajansı tarafından yürütülmekte olan “Amasya-Ferhat Tepesi Teleferik ve Sosyal Tesis Projesi” başlıklı proje için kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir’in yetkili kılınması hususunun görüşülmesi,

 

5-      200 Adet 770 LT’lik ve 100 Adet 660 LT’lik Plastik Çöp Konteynırına ihtiyaç duyulduğundan dolayı Şartlı Nakdi Yardım kullanımı talebinin görüşülmesi,

 

6-      2 Adet Çöp Toplama aracına ihtiyaç duyulduğundan dolayı Şartlı Nakdi Yardım kullanımı talebinin görüşülmesi.

 

7-     Mikro Hes Yapımı işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddeleri gereği kapsamında yapımı için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

 

2018 Mayıs Ayı Meclis Kararlarını Görmek İçin Tıklayınız

Oluşturulma Tarihi : 15.05.2018