Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Belediye Meclisimiz aşağıda belirtilen 5 gündem maddesini görüşmek üzere Belediye Başkanımız Cafer Özdemir Başkanlığı'nda 05 Ekim 2018 Cuma günü Ekim Ayı Meclis Toplantısını yaptı.


BELEDİYE MECLİSİNİN 05.10.2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:

  

1- Talep edilen İmar Plan değişiklikleri ile ilgili dilekçelerin imar komisyonuna havale edilip edilmeyeceği,

2- İmar plan tadilatları,

3- Akdağ İçme Suyu İsale Hattı Maslak 5-Maslak 9 arasında hat yenileme ve 2 megawatt gücünde mikrohes yapımı ve 29 yıl süreyle işletmeye verilmesi işinin2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/G maddesi gereğince ihale edilmesi için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

4- İki Eksenli Güneş İzleme Sistemli Güneş Enerji Santralinin Yapımı ve 29 Yıl Süre İle İşletilmesiişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/G maddesi gereğince ihale edilmesi için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

5- Dilek ve Temenniler.

 

2018 Ekim Ayı Meclis Kararlarını Görnek İçin Tıklayınız


Oluşturulma Tarihi : 12.10.2018