Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Belediye Meclisimiz aşağıda belirtilen 6 gündem maddesini görüşmek üzere, Belediye Başkanımız Cafer Özdemir Başkanlığı'nda 3 Kasım 2017 Cuma günü Kasım Ayı Meclis Toplantısını yaptı.

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:


1- İmar Tadilatları,

 

2- Talep edilen İmar Plan değişiklikleri ile ilgili dilekçelerin imar komisyonuna havale edilip edilmeyeceği,

 

3- 2018 Yılı Ücrete Tabi Gelirler ve 2018 Yılı Gelirler Tarifesinin Görüşülmesi,

 

4- 2018 Yılı Performans Programının Görüşülmesi,

 

5- 2018 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi,

 

6- Amasya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığında Belediyemizi temsil etmek üzere 2 asil, 2 yedek üye seçilmesi.


Kasım Ayı Meclis Kararları İçin Tıklayınız

Oluşturulma Tarihi : 13.11.2017