Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti


Belediye Meclisimiz aşağıda belirtilen 6 gündem maddesini görüşmek üzere, Belediye Başkanımız Cafer Özdemir Başkanlığı'nda 02 Mart  2018 Cuma günü Mart Ayı Meclis Toplantısını yaptı.


BELEDİYE MECLİSİNİN 02.03.2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM:

 

 

1-Belediye Meclisinin 05.01.2018 tarih ve 1/c sayılı kararı ile onaylanan imar plan değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazın 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden değerlendirilmesi,

 

2-Talep edilen İmar Plan değişiklikleri ile ilgili dilekçelerin imar komisyonuna havale edilip edilmeyeceği,

 

3-5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin e bendine göre Belediyemize ait gayrimenkullerin alımı, satımı, takası ve trampası ile ilgili Encümene yetki verilmesi,

 

4-Halk Otobüsleri fiyat tarifesinin görüşülmesi,

 

5-Ziyapaşa Bulvarında yer alan meydanda görsel imajlar, anıt, rölyefler, engelli erişimini sağlayan rampa, peyzaj alanları v.s. “21. Yüzyılda Yavuz Selim Meydanı” başlıklı bir projenin sunulmasına ve sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Cafer Özdemir’in yetkili kılınmasının görüşülmesi,

 

6-Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün sunmuş olduğu “Amasya Kalesi Sur Duvarları Onarımı Projesi II.” Adlı projede Amasya Belediyesi proje ortağı olarak yer alacağından, proje kapsamında kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Cafer Özdemir’in yetkili kılınmasının görüşülmesi.

 

Mart Ayı Meclis Kararları İçin Tıklayınız

Oluşturulma Tarihi : 13.03.2018