Başkan Sarı, AKSA Olağan Toplantısına Katıldı

 

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı,Tokat ilinde gerçekleştirilen Aksa Tokat Amasya Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etti. Toplantıda açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, Şirkete ait bağımsız denetçi raporunun okunması, Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin ibrası, Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, Yönetim kurulu üyelerinin azli ve şirket yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti, Bağımsız denetçinin seçilmesi, Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ıncı maddelerine göre izin verilmesi gibi gündem maddeleri görüşüldü.

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 06.09.2019