Tüm Kadınlarımıza

 

“Kadın toplumu oluşturan en önemli halkadır. Kadının katılmadığı, kadının yok sayıldığı bir topluluğu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir. Kadınlar bizim topraklarımızda hem ailenin hem de toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur.

Türkiye ekonomisi, siyaseti, sosyal hayatı ve demokrasisi ile gelişirken bu sürece en fazla katkıyı veren kadınlarımız olmuştur. Takdir edersiniz ki; kadınlarımız bu süreçte kendilerini yenilemekte, geçmişin pratiklerini sorgulamakta ve yine kendilerini ifade edebilecekleri sivil toplum örgütlerine ihtiyaç duymaktadırlar.

Kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da artırarak sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum.Bu vesileyle Ülkemizin ve dünya üzerindeki tüm kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”’nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum.”

Oluşturulma Tarihi : 09.03.2020