2019 Yılı Nisan Ayı Meclis Kararları

KARAR 

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine 2 asil, 1 yedek üye seçilmesi hakkındaki önerge okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine Birlik Tüzüğünün 7. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet Bozkurt ve Oğuzhan Sakızcı’nın asil üye, Cemal Umut Kılıç’ın yedek üye olarak seçilmelerine, Üyeler (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Mustafa Karakaş)’ın 30 kabul, (Kazım Özkaya, Bekdemir İşbilir)’in 2 çekimser oyu ile Meclisimizce oyçokluğu ile seçilmelerine karar verildi.

KARAR

5393 Sayılı Kanunun 19. Maddesi gereğince Belediye Meclisine 1. Ve 2. Başkan Vekili seçimi hakkındaki önerge okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 

5393 Sayılı Kanunun 19. Maddesi gereğince yapılan gizli oylamada önerge listesinde yer alan 1. Başkan Vekilliğine Belediye Meclis Üyesi İbrahim Hakkı Özşen, 2. Başkan Vekilliğine Belediye Meclis Üyesi Bayram Çelik’in kabul 30 ve çekimser 2 oy ile seçilmelerine, 1. Başkan ve 2. Başkan Vekilliği süresinin 2 yıl olarak belirlenmesine Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR

5393 Sayılı Kanunun 19. Maddesi gereğince Belediye Meclisine 2 asil, 2 yedek katip üye seçilmesi  hakkındaki önerge okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

5393 Sayılı Kanunun 19. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Katip üyeliği için yapılan gizli oylamada önerge listesinde yer alan Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Onur Kavaklıoğlu ve Cemal Umut Kılıç’ın  kabul 30 ve çekimser 2 oy ile asil üye, Oğuzhan Sakızcı ve Gönül Cebeci’nin kabul 30 ve çekimser 2 oy ile yedek üye olarak seçilmelerine, Belediye Meclisi Katip Üyeliği çalışma süresinin 2 yıl olarak belirlenmesine Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR

5393 Sayılı Kanunun 33. Maddesi gereğince Belediye Encümenine 3 adet üye seçilmesi hakkındaki önerge okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 

5393 Sayılı Kanunun 33. Maddesi gereğince Belediye Encümen Üyeliği için yapılan gizli oylamada önerge listesinde yer alan Belediye Meclis Üyeleri Cahit Aktaş, Ahmet Aydın ve Celil İnce’nin kabul 30 ve çekimser 2 oy ile seçilmelerine, Encümen Üyeliği çalışma süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi. 

KARAR 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden imar komisyonuna 5 üye seçilmesi hakkındaki önerge okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince Belediyemiz İmar Komisyonuna önerge listesinde yer alan Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Bozkurt, M. Onur Kavaklıoğlu, Cemal Umut Kılıç, Osman Şişman ve Ali Çetin’den oluşturulmasına, İmar Komisyonu çalışma süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine, Üyeler; (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Mustafa Karakaş)’ın 30 kabul, (Kazım Özkaya, Bekdemir İşbilir) ‘in 2 çekimser oy ile Meclisimizce oy çokluğu ile seçilmelerine karar verildi.

KARAR 

5393 Sayılı Kanunun 24 üncü maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 adet üye seçilmesi hakkındaki önerge okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine önerge listesinde yer alan Belediye Meclis Üyeleri Yaşar Elbir, Ömer Eliaçık, Özcan Gür, İsmail Çekdemir ve Mürsel Kuloğlu’ndan oluşturulmasına, Plan ve Bütçe Komisyonu çalışma süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine, Üyeler; (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Mustafa Karakaş)’ın 30 kabul, (Kazım Özkaya, Bekdemir İşbilir) ‘in 2 çekimser oy ile Meclisimizce oy çokluğu ile seçilmelerine karar verildi.

KARAR 

Tarihi Kentler Birliği Birlik Tüzüğünün 9. Maddesi gereğince Tarihi Kentler Birliğine 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi hakkındaki önerge okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 

Tarihi Kentler Birliği Birlik Tüzüğünün 9. Maddesi gereğince Belediye Meclis Üyelerinden Asil Üyeliğe; M. Onur Kavaklıoğlu, Yedek Üyeliğe; Mehmet Bozkurt’un seçilmelerine, Üyeler; (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Mustafa Karakaş)’ın 30 kabul, (Kazım Özkaya, Bekdemir İşbilir)’in 2 çekimser oyu ile Meclisimizce oyçokluğu ile seçilmelerine karar verildi.

KARAR

Amasya İli, İlçeleri ve Beldeleri Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğine 6 Asil Üye seçilmesi hakkındaki önerge okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

 Amasya İli, İlçeleri ve Beldeleri Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğinden Belediyemizi temsil etmeleri için Birlik Üyeliğine Yaşar Elbir, Mehmet Bozkurt, M. Onur Kavaklıoğlu, Gönül Cebeci, Celil İnce ve Özcan Gür’ün seçilmelerine; Üyeler (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Mustafa Karakaş)’ın 30 kabul, (Kazım Özkaya, Bekdemir İşbilir)’in 2 çekimser oyu ile Meclisimizce oyçokluğu ile seçilmelerine karar verildi.

 

KARAR

Amasya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığında Belediyemizi temsil etmek üzere 2 asil, 2 yedek üye seçilmesi hakkındaki önerge okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 

Amasya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığında Belediyemizi temsil etmek üzere, Asil Adaylar; Mehmet Sarı ve Özcan Gür, Yedek Adaylar; Celil İnce ve Oğuzhan Sakızcı’nın seçilmelerine; Üyeler (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Mustafa Karakaş)’ın 30 kabul, (Kazım Özkaya Bekdemir İşbilir)’in 2 çekimser oyu ile Meclisimizce oyçokluğu ile seçilmelerine karar verildi.

KARAR 

5393 Sayılı Kanunun 49. maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcılarının ödeneklerinin tespiti hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 08.04.2019 tarih ve 328 sayılı teklif yazısı okundu.  Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

Belediye Meclisi Üyelerinden Başkan Yardımcıları olarak atananların ödenekleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere hesaplanarak verilen brüt 8.575.00 TL’yi geçmemek üzere Belediye Başkan Yardımcıları ödeneklerinin verilmesine, yıl içinde yapılan kat sayı artışlarının maaşlara ilave edilmesine;  Üyeler; (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Kazım Özkaya, Mustafa Karakaş ve Bekdemir İşbilir)’in 32 kabul oy ile Meclisimizce oy  birliği ile seçilmelerine karar verildi.

KARAR 

  5393 Sayılı Kanunun 32. maddesine istinaden Meclis Başkanı ve Üyelerine, Meclis Komisyon toplantılarına katılan Üyelerin huzur haklarının belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.04.2019 tarihli teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

5393 Sayılı Kanunun 32 nci maddesine istinaden Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis Komisyon Toplantılarına katılan Meclis Üyelerine toplantılara katıldıkları her gün için 39 uncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenecek olan bir günlük brüt ücretin üçte birini geçmemek üzere kişi başına aylık 170.18 TL huzur hakkının ödenmesine, Üyeler; (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Kazım Özkaya, Mustafa Karakaş ve Bekdemir İşbilir)’in 32 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR

  5393 Sayılı Kanunun 20. maddesine istinaden Belediye Meclis Üyeleri için aylık tatil gününün belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.04.2019 tarihli teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği Meclis Tatil ayının 2019 yılı Ağustos (1 ay) ayında tatile girmesine; Üyeler; (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Kazım Özkaya, Mustafa Karakaş ve Bekdemir İşbilir)’in 32 kabul oy ile Meclisimizce oy  birliği ile  karar verildi.

KARAR 

5393 Sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince Belediye Encümenin Salı günleri toplanmasının görüşülmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.04.2019 tarihli teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

Belediye Encümeninin her hafta Salı günleri saat 14.30 da toplanmasına, Üyeler, (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Kazım Özkaya, Mustafa Karakaş ve Bekdemir İşbilir)’in 32 kabul oy ile Meclisimizce oy  birliği ile karar verildi.

KARAR 

5393 Sayılı Kanunun 56. maddesi gereğince 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi hakkındaki Strateji ve Geliştirme Müdürlüğünün Strateji ve Geliştirme Müdürlüğünün 27.03.2019 tarih ve 20 sayılı teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereği Stratejik Plan ve Performans Programı doğrultusunda hazırlanan 163 sahifeden ibaret olan 2018 yılı faaliyet raporu; Üyeler; (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Mustafa Karakaş)’ın 30 kabul, (Kazım Özkaya, Bekdemir İşbilir)’in 2 çekimser oyu ile Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 

 Belediyemiz ait Gayrimenkullerin satışları konusu hakkında Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.04.2019 tarihli teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

Mülkiyeti Belediyemize ait Ekli listede 65 sahife, 1670 adet gayrimenkul’ün mahallesi, ada, parsel, yüzölçümü  ve cinsi belirtilen Belediyemize ait gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunun   18. Maddesinin  e bendinde belirtilen ‘ Taşınmaz alımına, satımına. Takasına, Tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydı ile bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek ’ hususları göz önünde bulundurularak aynı Kanunun 34. Maddesinin g bendi gereğince Encümene yetki verilmesine, Üyeler, (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Kazım Özkaya, Mustafa Karakaş ve Bekdemir İşbilir)’in 32 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. 

KARAR

5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince denetim komisyonuna üye seçilmesi hakkındaki önerge okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden Denetim Komisyonu Üyeliği için yapılan gizli oylamada önerge listesinde yer alan Belediye Meclis Üyeleri Yaşar Elbir, Mehmet Bozkurt, Gönül Cebeci, Hakan Akçay ve İsmail Çekdemir’in kabul 30, çekimser 2 oy  ile seçilmelerine Meclisimizce oy çokluğu ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 23.07.2019