2019 Yılı Haziran Ayı Meclis Kararları

KARAR 

Gelirler Tarifesindeki Su ve Kanalizasyon Bağlantı Bedellerinin düzenlenmesihakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinin teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

                  Fen İşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Şefliği tarafından şehrimizdeki yapıların su ve kanalizasyon bağlantıları, ilgililerin taleplerine binaen parsel içerisine kadar idaremiz tarafından yapılması planlanmaktadır. İş kapsamında yapılacak abone bağlantıları için gereken malzeme ve işçilik fiyatları teknik personel tarafından resmi kurumların açıkladığı güncel birim fiyat cetvelleri kullanılarak belirlenmiştir. Buna göre: 1 metre kanalizasyon abone bağlantı hattı için belirlenen ücret 224,20 TL, 1 adet kanalizasyon parsel bacası için belirlenen ücret 606,12 TL, 5 metreye kadar içme suyu abone bağlantı hattı 813,21 TL ve 5 metreden sonraki her 1 metre için içme suyu abone hattı 97,56 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenmiş olan birim fiyatlara KDV dahildir.  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin f bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.”denilmektedir. Birimimiz tarafından planlanan işin faaliyete geçmesi için yukarıda belirtilen kanunun ilgili maddesine göre belirlenen fiyatların 2019 Yılı “Ücrete Tabi Gelirler” Su ve Kanalizasyon hizmetleri tarifesine eklenmesine, Üyeler; (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Kazım Özkaya, Mustafa Karakaş ve Bekdemir İşbilir)’in 32 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR 

Kadro ihdası, boş kadro Değişikliğinin görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

            22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik gereği ihdas edilen üç adet Uzman Kadrolarının 5 ve 4 dereceden 1. Dereceye yükseltilmek üzere hazırlanan II Sayılı Kadro Değişikliği Cetveli ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kadrosunun ihdası için hazırlanan 1 Sayılı Kadro İhdas cetvellerin ekli şekli ile kabulüne, Üyeler; (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Kazım Özkaya, Mustafa Karakaş ve Bekdemir İşbilir)’in 32 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR 

Gelirler Tarifesindeki Su ve Kanalizasyon Bağlantı Bedellerinin düzenlenmesihakkındaki Fen İşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinin teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 

                  Fen İşleri Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Şefliği tarafından şehrimizdeki yapıların su ve kanalizasyon bağlantıları, ilgililerin taleplerine binaen parsel içerisine kadar idaremiz tarafından yapılması planlanmaktadır. İş kapsamında yapılacak abone bağlantıları için gereken malzeme ve işçilik fiyatları teknik personel tarafından resmi kurumların açıkladığı güncel birim fiyat cetvelleri kullanılarak belirlenmiştir. Buna göre: 1 metre kanalizasyon abone bağlantı hattı için belirlenen ücret 224,20 TL, 1 adet kanalizasyon parsel bacası için belirlenen ücret 606,12 TL, 5 metreye kadar içme suyu abone bağlantı hattı 813,21 TL ve 5 metreden sonraki her 1 metre için içme suyu abone hattı 97,56 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenmiş olan birim fiyatlara KDV dahildir.  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin f bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.”denilmektedir. Birimimiz tarafından planlanan işin faaliyete geçmesi için yukarıda belirtilen kanunun ilgili maddesine göre belirlenen fiyatların 2019 Yılı “Ücrete Tabi Gelirler” Su ve Kanalizasyon hizmetleri tarifesine eklenmesine, Üyeler; (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Kazım Özkaya, Mustafa Karakaş ve Bekdemir İşbilir)’in 32 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR 

İlimiz Hızırpaşa Mahallesi, İstasyon Caddesi, Kutsal Sokak istikametinden Nihal Adsız Caddesine bağlanan Ferhat Köprü isminin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin  (n) bendi (Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek…) hükümleri gereği “Şehit Ferhat ERDİN Köprüsü” olarak değiştirilmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;                  

            Belediye Meclisimizin 01.12.2017-62 nolu kararı ile Belediyemiz mücavir alan hudutları içerisinde bulanan köprülere 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi hükümleri gereği isim verilmiştir. 

                  Bu doğrultuda; İlimiz Hızırpaşa Mahallesi, İstasyon Caddesi, Kutsal Sokak istikametinden Nihal Adsız Caddesine bağlanan Ferhat Köprü isminin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (n) bendi (Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek…) hükümleri gereği “Şehit Ferhat ERDİN Köprüsü” olarak değiştirilmesine;Üyeler; (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Kazım Özkaya, Mustafa Karakaş ve Bekdemir İşbilir)’in 32 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR 

Belediyemize bağlı taşınır ve taşınmaz malların kira bedellerinin belirlenmesi amacıyla Gelir Tespit Komisyonu kurulması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;                  

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların kira ve işgaliye bedellerinin belirlenmesi amacıyla Gelir Tespit Komisyonu Üyelerinin, Belediye Meclis Üyesi Yaşar Elbir, M.Onur Kavaklıoğlu, Emine Altunbaş, Osman Yüce, Bekdemir İşbilir,  Ruhsat ve Denetim Md.V. Keriman Kutsal , Emlak ve İstimlak Şefi Kerim Düzgün’den oluşturulmasına; Üyeler; (Mehmet Sarı, İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, Cemal Umut Kılıç, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Kazım Özkaya, Mustafa Karakaş ve Bekdemir İşbilir)’in 32 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 23.07.2019