2019 Yılı Haziran Ayı Meclis Kararları

KARAR 

İmar Plan tadilatı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;                  

Amasya ili, Merkez İlçesinde bulunan 152 inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı General Hikmet Akıncı Kışlası kullanımındaki alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi ve askıya çıkarılması talep edilmiştir. 

Konu, 17.06.2019 tarih ve E.1058 Sayılı Başkanlık Oluruna İstinaden Toplanan İmar Komisyonumuzca görüşülmüş olup, öneri planın doğusunda bulunan demiryolu ile 12.00m'lik imar yolu arasında kalan yaklaşık 43.270m²'lik E.1.00, Yençok:serbest olarak gösterilen bölgenin, E.1.00 ve Yençok:18.50 (5 Kat) olarak değiştirilmesi, yapılanma koşulu E.0.50, Yençok:Serbest olarak planlanan bölgenin ise aynen korunması doğrultusunda imar planı hazırlanması, İmar komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Amasya ili, Merkez İlçesi, G35.C.12.D.1.D – G35.C.11.D.2.C – G35.C.11.D.2.D – G35.C.11.D.3.A – G35.C.11.D.3.B – G35.C.11.C.1.C – G35.C.11.C.1.D – G35.C.11.C.2.C - G35.C.11.C.2.D – G35.C.11.C.3.A – G35.C.11.C.3.B – G35.C.11.C.3.C – G35.C.11.C.3.D - G35.C.11.C.4.A - G35.C.11.C.4.B ve G35.C.11.C.4.C paftaları üzerinde bulunan 152 inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı General Hikmet Akıncı Kışlası'nın bulunduğu alana “Askeri Alan” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-38317) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-38318) Belediye Meclisinde incelenerek uygun görüldüğüne, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b sayılı maddesine istinaden onanmasına; Üyeler; (İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Mustafa Karakaş ve Bekdemir İşbilir)’in 29 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR 

Beyazıtpaşa Mahallesi 122 ada, 65 parselin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e bendine göre Encümene yetki verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;                  

Mülkiyeti Belediyemize ait Beyazıtpaşa Mahallesi 122 ada 65 parselde 1818,70 m2 miktarındaki gayrimenkul (2661/181870 hisse 26,61 m2) kayıtlı bulunan gayrimenkul 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e bendinde belirtilen “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine ve ya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydı ile bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek” hususları göz önünde bulundurularak aynı kanunun 34. Maddesinin g bendi gereğince Encümene yetki verilmesine; Üyeler; (İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Mustafa Karakaş ve Bekdemir İşbilir)’in 29 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR 

Belediyemiz Çocuk Yuvasının 2019-2020 eğitim yılı ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;                  

Belediyemiz Çocuk Yuvası 2018-2019 Eğitim yılında 1. ve 2. Dönem ücreti KDV dâhil tam gün 700,00 TL, yarım gün 350,00 TL, servis ücreti 100,00 TL, Kurumumuz personel ücreti ise tam gün 550,00 TL, yarım gün 300,00 TL, servis ücreti 100,00 TL olarak uygulanmıştı. 

2019-2020 Eğitim yılı için, günümüz şartları da göz önüne alınarak 15 Ağustos 2019 ile 15 Temmuz 2020 tarihleri arasına rastlayan 1. ve 2. dönem ücretlerinin KDV dahil tam gün 900,00 TL, yarım gün 450,00 TL, servis ücreti 120,00 TL, Kurumumuz personeline uygulanacağı ücreti ise tam gün 720,00 TL, yarım gün 360,00 TL, servis ücreti 120,00 TL olarak Belediye Meclisimizce yeniden belirlenmesi ve belirlenen aidatların memur maaşlarının verildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içerisinde ödenmesi, ödemenin yapılmadığı  takdirde 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanun hükümlerinin uygulanmasına; Üyeler; (İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Mustafa Karakaş ve Bekdemir İşbilir)’in 29 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR 

Aksav İnşaat Turizm ve Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketinin temsilcisinin değiştirilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat, yapılan müzakere ve oylama neticesinde;                  

T.C. Amasya Belediye Başkanlığının tüzel kişiliği olarak ortağı ve yüzde yüz hissesine sahip olduğu Amasya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 2908 sicil numarasında kayıtlı AKSAV İNŞAAT TURİZM VE TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni Amasya Belediye Başkanlığı adına temsilciliğini yürüten Mehmet Dümen'in Belediyemizi temsil görevinin iptal edilmesine, söz konusu T.C. Amasya Belediye Başkanlığı temsilen T.C. Amasya Belediye Başkanı Mehmet SARI'nın atanmasına; 

T.C. Amasya Belediye Başkanlığının tüzel kişiliği olarak ortağı ve yüzde yüz hissesine sahip olduğu Amasya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 2909 sicil numarasında kayıtlı AKSAV GÜVENLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni T.C. Amasya Belediye Başkanlığı adına temsilciliğini yürüten Mehmet Dümen'in Belediyemizi temsil görevinin iptal edilmesine, söz konusu T.C. Amasya Belediye Başkanlığı temsilen T.C. Amasya Belediye Başkanı Mehmet SARI'nın atanmasına; Üyeler; (İbrahim Hakkı Özşen, Ahmet Çoban, Ömer Eliaçık, Bayram Çelik, Özcan Gür, Yaşar Elbir, Cahit Aktaş, Mehmet Bozkurt, Hasan Şahin, Celil İnce, Ahmet Aydın, Ömer Faruk Ünal, Gönül Cebeci, İsmail Lap, M.Onur Kavaklıoğlu, Oğuzhan Sakızcı, Ali Çetin, Mürsel Kuloğlu, Emine Altunbaş, Osman Şişman, Hakan Akçay, Bahattin Aşık, Sercan Güner, Mehmet Kurt, İsmail Çekdemir, Bilal Aydın, Osman Yüce, Mustafa Karakaş ve Bekdemir İşbilir)’in 29 kabul oy ile Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

Oluşturulma Tarihi : 23.07.2019