İmar Planları ve Plan Değişiklikleri Duyurusu

İ       L    A     N

 

 

 

                   3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden imar planı değişiklikleri yapılmış olup;

 

                   Belediye Meclisi’nin 02.02.2018 tarih ve  8/e (UİP-9532,5)  sayılı kararı ile onanan ve Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.03.2018 tarih ve 5144 sayılı kararı ile uygun görülen  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği İlan Panosuna asılmıştır.

 

                   İlgililer 1 aylık ilanı Belediye İlan Tahtasından Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler ve itirazda bulunabilirler.

 

                   3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyurulur.İ       L    A     N

 

 

 

                  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden imar planı değişiklikleri yapılmış olup;

 

                   Belediye Meclisi’nin 06.04.2018 tarih ve 18/a (UİP-1371,112, NİP-1368,64), 18/b (UİP-1371,111, NİP-1368,63), 18/c (UİP-1371,113), 18/e (UİP-1371,114), 18/h (UİP-1371,116, NİP-1368,66)  sayılı kararları ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği İlan Panosuna asılmıştır.

 

                   İlgililer 1 aylık ilanı Belediye İlan Tahtasından Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler ve itirazda bulunabilirler.

 

                   3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyurulur.

 

 


Oluşturulma Tarihi : 16.04.2018