İlan

İLAN

3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden imar planı değişiklikleri yapılmış olup;

Belediye Meclisi' nin 05.07.2019 tarih ve 41 (Uİ38318, NİP-38317), sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililer 1 aylık ilanı Belediye İlan Tahtasından Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler ve itirazda bulunabilirler.

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyurulur.

Oluşturulma Tarihi : 22.07.2019