AMASYA MERKEZ 1.ETAP REVİZYON VE İLAVE İMAR PLANI ASKI İLANI

                   3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden imar planı  yapılmış olup;

 

                   Belediye Meclisi’nin 05.10.2020 tarih ve 42 (NİP-teklif 05105118) sayılı kararı ile onanan 1. etap 1/5000 ölçekli Revizyon-İlave Nazım İmar Planı ve Belediye Meclisi’nin 05.10.2020 tarih ve 43 (UİP-teklif 05875007) sayılı kararı ile onanan  1. etap 1/1000 ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı 30 gün (19.10.2020-18.11.2020) süre ile Başkanlığımız ilan panosu ve Belediyemiz resmi internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

 

                   İlgililer; 1 aylık ilanı, Belediyemiz internet sitesinden görebilir ve İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler.

 

                   3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyurulur.

 

(Not: İmar planı içinde, koruma alan sınırılarında kalan bölgeler, ilgili koruma kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kesinleşecektir.)

 


 
Oluşturulma Tarihi : 19.10.2020