AMASYA MERKEZ 1.ETAP REVİZYON VE İLAVE İMAR PLANINA YAPILAN İTİRAZLARIN ASKI İLANI

      Belediye Meclisi’nin 05.10.2020 tarih ve 42 (NİP-05486270) sayılı kararı ile onanan 1. etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Belediye Meclisi’nin 05.10.2020 tarih ve 43 (UİP-05626352) sayılı kararı ile onanan 1.etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesine istinaden 30 gün süre ile (19.10.2020-18.11.2020) askıya çıkarılmıştır.

          30 günlük askı sürecinde yapılan itirazların, değerlendirilmesine yönelik alınan Belediye Meclisi’nin 04.12.2020 tarih ve 65 sayılı kararı ile onanan imar planı ve plan notları 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesine istinaden  30 gün süre ile (22.12.2020-20.01.2021) Başkanlığımız ilan panosu ve Belediyemiz resmi internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

      İlgililer; 1 aylık ilanı, Belediyemiz internet sitesinden görebilir ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilir ve itirazda bulunabilirler.

         3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyurulur.

(Not: İmar planı içinde, koruma alan sınırılarında kalan bölgeler, ilgili koruma kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kesinleşecektir.)

 Dosyalar;

NIP_AMASYA_ETAP-1_PLNOT.pdf

UIP_AMASYA_ETAP-1_PLNOT.pdf


nip_1_sanayi.png

nip_2_tugay.png

nip_3_seyhcui_ellibesevler.png

nip_4_gollu.png


uip_1_sanayi.png

uip_2_tugay.png

uip_3_seyhcui_hacilar.png

uip_4_bahcelerici_ellibesevler.png

uip_5_gollu.png

uip_6_teleferik.png

Oluşturulma Tarihi : 19.10.2020