AMASYA MERKEZ 2.ETAP REVİZYON VE İLAVE İMAR PLANI ASKI İLANI

          3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden imar planı  yapılmış olup;

         Belediye Meclisi’nin 04.12.2020 tarih ve 64 sayılı kararı ile onanan 2. etap 1/5000 ölçekli Revizyon-İlave Nazım İmar Planı (NİP-05713479) ve  2. etap 1/1000 ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı (UİP-05728260) 30 gün (22.12.2020-20.01.2021) süre ile Başkanlığımız ilan panosu ve Belediyemiz resmi internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

         İlgililer; 1 aylık ilanı, Belediyemiz internet sitesinden görebilir ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler.

          3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyurulur.

(Not: İmar planı içinde, koruma alan sınırılarında kalan bölgeler, ilgili koruma kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kesinleşecektir.)

 

Dosyalar;

derbent-koza_nip.png

derbent-koza_uip.png

NIP_AMASYA_ETAP-2_PLNOT.pdf

UIP_AMASYA_ETAP-2_PLNOT.pdf


Oluşturulma Tarihi : 23.12.2020