Köprüler

ALÇAK KÖPRÜ (Roma Dönemi) 

 
Amasya il merkezinde Roma döneminden günümüze kalan tek köprüdür. Tamamı kesme taştan yapılmıştır. Zamanla ırmak seviyesinin yükselmesi ve ırmak yatağının dolması nedeniyle yüksekliğini kaybetmiş, bu nedenle halk arasında "Alçak Köprü" olarak anılmaya başlamıştır. 1855 yılına kadar bu köprüden yararlanılmıştır. Artık bu haliyle köprünün tehlike oluşturduğunu düşünen Ziya Paşa, taş köprünün üzerine ahşaptan ve on bir ayaklı bir başka köprü kurdurmuştur. 1881 yılında bu ahşap köprünün sele kapılması üzerine zamanın Amasya mutasarrıfı (vali) Atıf Bey, kullanılmayan kilise taşlarından yararlanarak üstteki ikinci köprüyü daha sağlam bir biçimde yeniden yaptırdı. Köprü 1965 yılında beton ve demir bağlantılar ile güçlendirilerek yenilendi.


İLTEKİN (ÇAĞLAYAN) KÖPRÜSÜ (1076) Amasya il merkezine 5 km uzakta, Eryatağı sapağındadır. 1076 yılında Danişmend emirlerinden İltekin Gazi tarafından, daha önce orada bulunan bir köprü temel alınarak yaptırılmıştır. Yapıldığı dönemde, Amasya'nın kuşatılması için gerekli olan askeri gücün ulaşımını kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Tamamı kesme taşlardan oluşur. 6 yuvarlak kemer üzerine oturtulmuştur. 1984 yılında, aslına uygun olarak restore edilmiştir. 

KUNÇ KÖPRÜ 

 
Selçuklu hükümdakı Sultan Mesud'un kızı Hundi Hatun tarafından yaptırılmıştır. Bayezitpaşa ile Şamlar mahallelerini birbirine bağlar. Tamamen kesme taştan oluşur. Tipik bir Selçuklu eseri özelliği taşır. Üç büyük ayak üzerindeki geniş kemer açıklığı en büyük özelliğidir. Hundi Köprüsü zamanla halk ağzında "Kundi" son olarak da "Kunç" biçimini almıştır..


İSTASYON (MEYDAN) KÖPRÜSÜZiya Paşa bulvarının bitimindeki köprüdür. Köprü ilk olarak Amasya Emiri Şadgeldi Paşa (1360-1382) zamanında yapılmıştır. 1824 yılındaki ırmak taşkınında büyük hasar gören köprü 1828'de yenilenmiştir. 1940 yılında tekrar esaslı bir onarımdan geçmiştir.

HELKIS (HÜKÜMET) KÖPRÜSÜİlk olarak, iç kalenin Helkis Kapısı civarında yapılmış ahşap bir köprüydü. Yapılış tarihi kesin bilinmemekle beraber Roma döneminden itibaren kullanıldığı kabul edilir. Osmanlılar tarafından onarılmış ve uzun süre kullanılmıştır. 1938 yılında vali Talat Öncel ahşap köprüyü yıktırıp 1940 yılında beton olarak yeniden yaptırmıştır. Halk tarafından "Hükümet Köprüsü" olarak bilinir. 

MAĞDENÜS KÖPRÜSÜHalk dilinde "Maydonoz, Madenüs" olarak da bilinen Mapdenüs Köprüsü, Sultan Bayezid Camii önündedir. Mevlevi Tacibeyzade Sadi Çelebinin kızı Fatma Hatun tarafında 1485 yılında yaptırıldığı ileri sürülmüştür. Ama Roma Dönemi öncesinde yaptırılmış olması daha olasıdır. Çünkü geçmişte iç kaleye açılan kapılardan biri bu köprü ile bağlantılıdır. Ahşap bir köprü olduğu için defalarca sel sularına maruz kalmış ve zarar görmüştür. 1968 yılında meydana gelen ırmak taşkınında sele kapılarak yıkılmış, yerine beton ayaklı ve demir gövdeli yeni bir köprü yapılmıştır. 

Oluşturulma Tarihi : 19.03.2015