Cumhuriyet Sonrası Belediye Tarihi

 


(*) - 1960 yılı Askeri İhtilal ile birlikte belediye başkanlığı görevi atanmış kişi ve valiler tarafından  yerine getirilmiştir. Seçimle iş başına gelen Belediye Başkanı olmadıklarından dolayı  1960 ile 1963 yılları arasındaki vekaleten Belediye Başkanlığı yapanların isimler buraya alınmamıştır.

 


Amasya Belediyesi Mücavir Alan Ve Mahlleri Görmek İçin Tıklayınızı.


 

1905 yılı Sivas Salnamesinde Belediye Dairesi'nin Hükümet Köprüsü başındaki tek katlı konak olduğuna işaret edilmektedir. 1922 yılına kadar da bu binada belediye hizmetleri yürütülmüştür.

1915 yılında Belediye Reisi Veysibeyzade Sıtkı Bey tarafından büyük ve iki katlı bir bina yapımına başlanıldı. Ancak Birinci Dünya Harbi nedeniyle inşaat devam ettirilemedi ve yarım bırakıldı.  Zamanın şartları içinde bir türlü ilerlemeyen inşaat için yeniden harekete geçen eski mebuslardan ve yeni Belediye Reisi Veysibeyzade Nafiz Bey belediye konağının inşaatını 1922 yılında yeniden devam ettirdi. Belediye Konağı inşaatının kısa sürede tamamlanabilmesi için Belediye Reisi, bütün sorumlulukları üzerine alarak cezaevindeki Ermeni hükümlüleri geceleri çalıştırılmalarını sağladı. Ermeni hükümlülere gündelik olarak, o yıllarda zor şartlarda tedarik edilen birer paket sigara verildi. Kısa sürede tamamlanan konağın açılışı için büyük bir tören tertip edildi.

1922 yılında Belediye Hizmetlerinin verildiği bina çeşitli ihtiyaçlarla birlikte 1975 yılından itibaren hizmet alanının genişletmeye başladı. 1984 yılında mevcut binasının kafi gelmemesi üzerine zamanın Belediye Başkanı Mustafa Hatipoğlu tarafından eski binanın hemen arakasına yeni Belediye Hizmet Binası yaptırıldı. Tarihi Belediye konağı da restorasyondan geçirildi.

Üç kat üzerine oturtulan yeni binanın da birkaç yıl içinde ihtiyaçları karşılayamayacağı etüt edilmesi ile birlikte 1988’de Sultan Bayezid Camii Külliyesi’nin doğusuna Belediye Sitesi’nin inşaatına başlandı. Çeşitli iş merkezlerinin de bulunduğu ve dört katlı yeni hizmet binası 1990 yılında hizmete girdi. Hizmet Binası içerisinde Başkanlık Makamı, Özel Kalem, Belediye Başkan Yardımcıları, Yazı İşleri, Kültür ve Sosyal İşler, İnsan Kaynakları, Fen İşleri, Mali İşler, Gelir, Su ve Kanalizasyon müdürlükleri ile bunlara bağlı birimler yer almaktadır. Fen İşleri, Temizlik, İtfaiye, Makine İkmal, Park-Bahçe ve Mezarlıklar, Mezbahane, Hal ve Zabıta müdürlükleri ana bina dışında halkımıza hizmet vermektedir.

Oluşturulma Tarihi : 02.04.2015