Amasya Belediyesi İhale İlanları

 

 

                                                                                   İLAN

                                        AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

MADDE 1- Amasya Merkez Şamlar Mah.Ada:1824,parsel:2 de T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ki 10 Daireli Lojman Binasının T.C. AMASYA VALİLİĞİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’nın 16.07.2018 tarih ve 2786036 sayılı yazılarının 3.maddesine istinaden Belediyemiz tarafından hurda malzemeler karşılığı  yıkımı işinin ihalesi ve Amasya Merkez Yüzevler Mah.Ada:267,parsel:36 da S.S.PANCAR EKİCİLER KOOPERATİFİ adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ki (Yüzevler Mah.Ziya Paşa Bulvarı No:45) Binaların 6306 sayılı Yasa gereği Belediyemiz tarafından yıktırılması işleri,2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile  yapılacaktır.

 

MADDE 2-İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Satın alma Servisinden ücretsiz olarak görülüp temin edilebilir.

 

MADDE 3- İhale 18/09/2018 Tarihinde saat 14:30 da Merkez Belediye Parkı yanında bulunan Zabıta Müd. Hizmet Binasında,Meclis toplantı odasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.Komisyonun  ihaleyi kararına itiraz edilemez.

 

MADDE 4- İŞİN TANIMI

 

A-Şamlar Mahallesi 1824 ada,2 parselde kayıtlı  taşınmaz üzerinde bulunan İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA ait 10 Daireli Lojman binalarının yıkılması,yıkımda çıkacak hurda malzemelerin ayrıştırılarak yüklenici tarafından alınması ve yine yıkım sonrası ortaya çıkacak bütün inşaat hafriyatının İdarenin göstereceği alana taşınarak temizlenmesi işinin yüklenici tarafından yapılmasıdır.

 

B- Yüzevler Mahallesi 267 ada,36 parselde kayıtlı  taşınmaz üzerinde bulunan S.S.PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİNE ait  binaların yıkılması,yıkımda çıkacak hurda malzemelerin ayrıştırılarak yüklenici tarafından alınması ve yine yıkım sonrası ortaya çıkacak bütün inşaat hafriyatının İdarenin göstereceği alana taşınarak temizlenmesi işinin yüklenici tarafından yapılmasıdır.

 

MADDE 5-İş bu şartnamenin ve yapılacak kira İhaleye katılmak isteyen istekliler de  aşağıdaki şartlar aranır.

 

A-ikametgah belgesi

B-Tebligat adresi

C-Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi

-Gerçek kişi olması halinde varsa ilgisine göre Ticaret odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Siciline   kayıtlı olduğunu gösterir belge.(2018 yılı alınmış olacak) 

-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sürgüleri 

-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge.(2018 yılı alınmış olacak)

D-Noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

E-istekliler adına vekaleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekalet edeceklerin noter tasdikli imza sirküleri vermesi

 

F-Diğer belgeler

-Geçici Teminat Makbuzu

--Yıkımda  çalışacak araçlar ve iş Makinaları yükleniciye ait ise ruhsat fotokopileri,kiralık ise sözleşmelerinin fotokopisinin idareye sunulması zorunludur.

 

 MADDE 6- İhale konusu İş,Yıkıma ait Tahmin Edilen Bedeli,%3 Geçici Teminat bedeli,İhale saati aşağıda görüldüğü gibi tespit edilmiştir.Tahmin Edilen Bedel KDV Hariç olarak belirlenmiştir.

 

YIKILACAK BİNANIN   CİNSİ                 TAHMİN                    %3 GEÇİCİ     İHALE

                                                                          ED.YIKIM BEDELİ     TEMİNAT    SAATİ                          

BETONARME BİNA(Jandarma)            40.000,00 TL+KDV             1.200,00 TL   14:30

BETONARME BİNA(Pan.Ek.Koop )     22.000,00 TL+KDV                  660,00 TL   14:40

MADDE 7- Zaman tesbitinde TRT nin verdiği saat ayarı esas alınır.


 

 

ASFALT MICIR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

 

AMASYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 


ASFALT MICIR MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/424284

 

 

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

M.K.P. Caddesi Şehit Özcan Sokak Belediye Hizmet Binası No:15/A MERKEZ/AMASYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3582184980 - 3582184980

c) Elektronik Posta Adresi

:

abldsatinalma@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

15.000 Ton C Tipi Mıcır,15.000 Ton B Tipi Mıcır,60.000 Ton Temel Malzeme Ve 10.000 Ton Paso Çakıl MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

AMASYA BELEDİYESİ ASFALT ŞANTİYESİ

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 365 takvim günüdür. 1-İdarenin istediği zamanlarda peyder pey teslim edilecektir.

 

3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:

Amasya Belediyesi Hizmet Binası 1.KAT

b) Tarihi ve saati

:

21.09.2018 - 10:00

 

İHALE ŞARTNAMESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


 

PVC,PE100,PE32 VE KORİGE BORU ALIMI

 

AMASYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

PVC,PE100,PE32 VE KORİGE BORU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/429696

 

 

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

M.K.P. Caddesi Şehit Özcan Sokak Belediye Hizmet Binası No:15/A MERKEZ/AMASYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3582188000 - 3582184980

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@amasya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 


2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

8.060 MT HDPE KORİGE BORU 1.000 MT Q160 PE 100 BORU 3.000 MT PE32 BORU 1.000 MT Q63 PE 100 BORU VE Q110 PVC BORULARI MAL ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

AMASYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 45 takvim günüdür. 45 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMI TESLİM EDİLECEKTİR.

 


3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:

Amasya Belediyesi Hizmet Binası 1.KAT

b) Tarihi ve saati

:

20.09.2018 - 10:00


 

İHALE ŞARTNAMESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


 

İÇME SUYU ŞEBEKESİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

 

AMASYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI VE KROM-ÇELİK İÇMESUYU DEPO YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/439402

 

 

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

M.K.P. Caddesi Şehit Özcan Sokak Belediye Hizmet Binası No:15/A MERKEZ/AMASYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3582188000 - 3582184980

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@amasya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 


2-İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

249 MT Q 32 MM 145 MT Q 63 MM 706 MT İÇME SUYU BORUSU DÖŞENMESİ MALZEMELİ Q110 PVC BORU 120 MT Q160 PVC BORU DÖŞENMESİ 1 ADET 100 M3LÜK MODÜLER KROMÇELİK DEPO VE 1 ADET 100 M3 SU DEPOSU YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

AKBİLEK MAHALLESİ VE FINDIKLI MAHALLESİ

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

 


3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:

Amasya Belediyesi Hizmet Binası 1.KAT

b) Tarihi ve saati

:

26.09.2018 - 10:00


İhale Şartnamesini İndirmek İçin Tıklayınız 

MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON HATTI YAPIMI

 

AMASYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON HATTI YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/441219

 

 

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

M.K.P. Caddesi Şehit Özcan Sokak Belediye Hizmet Binası No:15/A MERKEZ/AMASYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3582188000 - 3582184980

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@amasya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 


2-İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

150 MT Q150`LİK 1500 MT Q200`LÜK 300 MT Q300`LÜK KANALİZASYON HATTI VE MUAYENE BACASI YAPIM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

MUHTELİF MAHALLELER

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

 


3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:

Amasya Belediyesi Hizmet Binası 1.KAT

b) Tarihi ve saati

:

27.09.2018 - 10:00


İhale Şartnamesini İndirmek İçin Tıklayınız
OYUN GRUBU VE SPOR ALETLERİ ALIMI


AMASYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

OYUN GRUBU VE SPOR ALETLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/434278

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

M.K.P. Caddesi Şehit Özcan Sokak Belediye Hizmet Binası No:15/A MERKEZ/AMASYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3582184980 - 3582184980

c) Elektronik Posta Adresi

:

abldsatinalma@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 ADET MODEL1 2 ADET MODEL 2 8 ADET MODEL3 4 ADET MODEL4 OYUN GRUBU 10 ADET İKİLİ SALINCAK 10 ADETTAHTERAVALLİ 10 ADETZIPZIP 11 TAKIM 6LI SPOR ALETİ 50 ADET ZİNCİRLİ SALINCAK OTURAĞI 100 ADET BANK 10 TAKIM POTA MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

AMASYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER BİRİMİ

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 210 takvim günüdür. MALZEMELER İDARENİN İHTİYACINA GÖRE İSTENECEKTİR.İDARE YER GÖSTERİNCE YÜKLENİCİ MALZEMELERİ YERİNE MONTAJINI YAPACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Amasya Belediyesi Hizmet Binası 1.KAT

b) Tarihi ve saati

:

28.09.2018 - 14:00


İhale Şartnamesini İndirmek İçin Tıklayınız

 

 

   

BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ ALINACAKTIR

 

AMASYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

17 KALEM TANITIM MATERYALLERİ BASKI MALZEMELERİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/460003

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

:

M.K.P. Caddesi Şehit Özcan Sokak Belediye Hizmet Binası No:15/A MERKEZ AMASYA AMASYA MERKEZ/AMASYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3582188000 - 3582184980

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@amasya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 


2-İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

17 KALEM TANITIM MATERYALLERİ BASKI MALZEMELERİ HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

AMASYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 365(üç yüz altmış beş) gündür

 


3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:

Amasya Belediyesi Hizmet Binası 1.KAT

b) Tarihi ve saati

:

05.10.2018 - 14:00


İhale Şartnamesini İndirmek İçin Tıklayınız

 

Oluşturulma Tarihi : 07.08.2015