6 Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İlan Planı İtiraz Sonucu


          Belediye Meclisi'nin 07.07.2021 tarih ve 50 sayılı kararı ile onanan Çakallar Mahallesini kapsayan 6. etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-05540661) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesine istinaden 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

         1 ay askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda, Belediye Meclisi'nin 01.10.2021 tarih ve 70 sayılı kararı ile uygun görülüp onana imar planı ve imar planı notlarına ait değişiklikler 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden Belediye İnternet Sitesinden 1 ay süre ile (15.10.2021-15.11.2021) Başkanlığımız ilan panosu ve Belediyemiz resmi internet sitesinden askıya çıkarılmıştır.

         İlgililer; 1 aylık ilanı, Belediyemiz internet sitesinden görebilir ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler.

        3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyurulur.

UİP ETAP 6 PLAN NOTLARI

UİP ETAP 6 ASKI