8 Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İlan Planı


         3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden imar planı yapılmış olup;

         Belediye Meclisi'nin 01.10.2021 tarih ve 71 sayılı kararı ile onanan, Fethiye, Şehirüstü, Dere, Üçler, Gökmedrese, Hacıilyas ve İhsaniye Mahallelerini kapsayan, 8.etap 1/1000 ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı (UİP-05587279) 15.10.2021-15.11.2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile Başkanlığımız ilan panosun ve Belediyemiz resmi internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

         İlgililer; 1 aylık ilanı, Belediyemiz internet sitesinden görebilir ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler.

         3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyurulur.

UİP ETAP 8 PLAN NOTLARI

UİP ETAP 8 ASKI