Amasya Merkez İlave ve Revizyon İmar Planı 5.Etap İtiraz Sonucu (Akbilek/Artin Bağları, Şeyhcui Toki Üstü)


İLAN 

     Belediye Meclisi' nin 04.06.2021 tarih ve 43 sayılı kararı ile onanan 5.etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-05009115) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-05155861) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesine istinaden 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

     1 ay askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda, Belediye Meclisi'nin 03.09.2021 tarih ve 59 sayılı kararı ile uygun görülüp onana imar planı notlarına ait değişiklikler 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden Belediye İnternet Sitesinden 1 ay süre ile (20.09.2021-20.10.2021) Başkanlığımızın ilan panosu ve Belediyemiz resmi internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

     İlgililer; 1 aylık ilanı, Belediyemiz internet sitesinden görebilir ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler.

    3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyrulur.

UIP AMASYA ETAP-5 ASKI PLNOT

UIP AMASYA ETAP-5 ASKI 2