Amasya Merkez İlave ve Revizyon İmar Planı 9.Etap (İhsaniye/Üçgöz, Göllübağları ve Şamlar Mahallesi)


İLAN 

     3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinee istinaden imar planı yapılmış olup;

     Belediye Meclisi' nin 03.09.2021 tarih ve 60 sayılı kararı ile onanan, İhsaniye/Üçgöz, Göllübağları ve Şamlar Mahallelerini kapsayan, 9.etap 1/1000 ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı (UİP-05540661) ve 5.etap 1/5000 ölçekli Revizyon-İlave Nazım İmar Planı (NİP-05540661) 20.09.2021-20.10.2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile Başkanlığımız ilan panosu ve Belediyemiz resmi internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

     İlgililer; 1 aylık ilanı, Belediyemiz internet sitesinden görebilir ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler.

    3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyrulur.

ETAP-9_PLNOT

UIP AMASYA ETAP-9 ASKI 1

UIP AMASYA ETAP-9 ASKI 2

UIP AMASYA ETAP-9 ASKI 3