Biriz, beraberiz, milletimizin yanındayız...


Temel ihtiyaç maddeleri, ısınma ve barınma ihtiyacını karşılayacak malzemeler ve iş makinelerinden oluşan bir konvoyumuzu daha afet bölgesine yolcu ettik. Biriz, beraberiz ve milletimizin yanındayız.