Çakallar Mahallesini Kapsayan 6. etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


              Belediye Meclisi’nin 07.07.2021 tarih ve 50 sayılı kararı ile onanan  Çakallar Mahallesini kapsayan 6. etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-05540661) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesine istinaden 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

           1 aylık askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda, Belediye Meclisi’nin 01.10.2021 tarih ve 70 sayılı kararı ile onanan, imar planı ve plan notlarına ait değişiklikler 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesine istinaden 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

           2. 1 ay askı sürecinde yapılan itirazların da değerlendirilmesi sonucunda, Belediye Meclisi'nin 06.12.2021 tarih ve 93 sayılı kararı ile uygun görülüp onanan imar planı ve imar planı notlarına ait değişiklikler  3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden  Belediye İnternet Sitesinden 1 ay süre ile (28.12.2021-27.01.2022) Başkanlığımız ilan panosu ve Belediyemiz resmi internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

          İlgililer; 1 aylık ilanı, Belediyemiz internet sitesinden görebilir ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler.

          3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyurulur.

UIP AMASYA 6.ETAP ASKI - 1

UIP AMASYA 9.ETAP ASKI - 2

UIP AMASYA 9.ETAP ASKI - 3