Duyuru


     Belediye Meclisi' nin 04.12.2020 tarih ve 64 sayılı kararı ile onana 2.etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-05713479) ve 2.etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-054728260) 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 8/b maddesine istinaden 30 gün süre ile (22.12.2020-20.02.2021) askıya çıkarılmıştır.

     30 günlük askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda, Belediye Meclisi' nin 05.03.2021 tarih ve 17 sayılı kararı ile onanan imar planı ve plan notlarına ait değişiklikler 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 8/b maddesine istinaden 30 gün süre ile (23.03.2021-21.04.2021) askıya çıkarılmıştır.

     2. 30 günlük askı sürecinde yapılanitirazların da değerlendirilmesi sonucunda Belediye Meclisi' nin 17.05.2021 tarih ve 37 sayılı kararı ile uygun görülüp onanan imar planına ait değişiklikler 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 8/b maddesine istinaden 30 gün süre ile (03.06.2021-03.07.2021) Başkanlığımız ilan panosu ve Belediyemiz resmi internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

    İlgililer; 1 aylık ilanı, Belediyemiz internet sitesinden görebilir ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler.

    3194 sayılır İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyurulur.

NIP Dosyası İçin Tıklayın

UIP Dosyası İçin Tıklayın