Fethiye, Şehirüstü, Dere, Üçler,Gökmedrese, Hacıilyas ve İhsaniye Mahallelerini kapsayan, 8.etap 1/1000 ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı


           Belediye Meclisi’nin 01.10.2021 tarih ve 71 sayılı kararı ile onanan , Fethiye, Şehirüstü, Dere, Üçler,Gökmedrese, Hacıilyas ve İhsaniye Mahallelerini  kapsayan,  8.etap 1/1000 ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı (UİP-05587279)  3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesine istinaden 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

          1 ay askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda, Belediye Meclisi'nin 06.12.2021 tarih ve 94 sayılı kararı ile uygun görülüp onanan imar planı ve imar planı notlarına ait değişiklikler  3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden  Belediye İnternet Sitesinden 1 ay süre ile (28.12.2021-27.01.2022) Başkanlığımız ilan panosu ve Belediyemiz resmi internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

         İlgililer; 1 aylık ilanı, Belediyemiz internet sitesinden görebilir ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler.

         3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyurulur.

UIP AMASYA 8.ETAP ASKI - 1

UIP AMASYA 8.ETAP ASKI PLAN NOTU