HES Projemize Adım Adım


En büyük yatırımlarımızdan biri olan Hes Proje'mizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor...
Projemiz gerçekleştirildiğinde;

Belediye'mizin gelirlerini artırarak, rekabet gücünü yükseltmeyi,
Şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.