İ LA N


İ  L  A  N

AMASYA MERKEZ  BAĞLICA KÖYÜ 227 ADA 1-4-5-6 PARSELLERİ KAPSAYAN DÜZENLEME SINIRI İÇİNDE  3194/18. MADDE İMAR UYGULAMASI DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN  PARSELASYON PLANI İLANI

      Amasya Merkez Bağlıca Köyü 227 ada 1-4-5-6 parsellerin içinde bulunduğu bölgede  3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi  doğrultusunda  hazırlanan parselasyon planı çalışması , Belediyemiz Encümen’in 22.03.2022 tarih 56 sayılı kararı ile onaylanarak     21.04. 2022  -   21.05.2022 tarihleri arasında bir ay süre ile  Başkanlığımız ilan  panosu ve Belediyemiz  Resmi internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Uygulama sahasındaki  parsel sahipleri 1 (Bir) aylık askı süresi olan         (21.04.2022 -  21.05. 2022) tarihlerinde Belediyemiz ilan tahtasından ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabileceklerdir.

Ayrıca ilgililerine duyurulması amacıyla Bağlıca köyü  muhtarlığına  gönderilmiştir. İmar Uygulamasına ait ekli ilanın Belediyemiz hoparlöründen 15’er gün ara ile iki defa ilan edilmesi için evrakın İlan Memurluğuna havale edilmesini arz ederim.

Söz konusu  işlem 3194 sayılı  İmar Kanunun 19. Maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki  Yönetmeliğin  25 ve 26. Maddeleri gereğince tüm taşınmaz sahipleri veya mirasçılarına ilanen  tebliğ olunur.

PARSELASYON PLANI

KADASTRO KAYITLI ÖZETİ

ÖZET VETVELİ KADASTRO

DOP HESABI

MAL SAHİPLERİ ARAŞTIRMA ÖZETİ

TESCİLE ESAS DAĞITIM CETVELİ

TESCİL SAYFASI