İhsaniye/Üçgöz, Göllübağları ve Şamlar Mahalleleri 9.etap 1/1000 ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı


          Belediye Meclisi’nin 03.09.2021 tarih ve 60 sayılı kararı ile onanan, İhsaniye/Üçgöz, Göllübağları ve Şamlar Mahallelerini kapsayan,  9.etap 1/1000 ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı (UİP-05635969) ve 5. etap 1/5000 ölçekli Revizyon-İlave Nazım İmar Planı (NİP-05087316) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesine istinaden 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

          1 ay askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda, Belediye Meclisi'nin 06.12.2021 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun görülüp onanan imar planı ve imar planı notlarına ait değişiklikler  3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden  Belediye İnternet Sitesinden 1 ay süre ile (28.12.2021-27.01.2022) Başkanlığımız ilan panosu ve Belediyemiz resmi internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

         İlgililer; 1 aylık ilanı, Belediyemiz internet sitesinden görebilir ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler.

          3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyurulur.

UIP AMASYA 9.ETAP ASKI - 1

UIP AMASYA 9.ETAP ASKI - 2

UIP AMASYA 9.ETAP ASKI - 3

UIP AMASYA 9.ETAP ASKI PLAN NOTU