“İklim Değişikliği Biçimlendirme” Konulu Eğitim Verildi


Belediyemiz personeline “İklim Değişikliği Biçimlendirme” farkındalık eğitimi verildi.

Belediye Kültür Merkezi Şehzade Salonu’nda Çevre Mühendisi Ceyda Kazancıoğlu Kaynar tarafından verildi. Çevre Mühendisi Kaynar konuşmasında “İklim değişikliği bugün dünyamızın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikedir. Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde yeryüzü sıcaklığı ortalamada yaklaşık 1°C arttı. 1988 yılında iklim değişikliği konusunda siyasete bilimsel tavsiye oluşturmak için kurulan ve bilimsel otorite kabul edilen IPCC’ye göre iklim sisteminin ısınmakta olduğu tartışmasız kesin bir gerçektir. Son yayınlanan rapora göre; Dünya yüzeyinde sıcaklık, 2011-2020 arasında 1850-1900 arasındakinden 1,09 °C daha yüksekti. Son beş yıl, 1850'den bu yana kaydedilen en sıcak dönem oldu. Son zamanlarda deniz seviyesindeki yükselme oranı, 1901-1971 ile karşılaştırıldığında neredeyse üç katına çıktı.1990'lardan bu yana buzulların küresel olarak erimesinin ve Arktik deniz buzundaki küçülmenin en önemli itici gücü, "büyük olasılıkla" (% 90) insan etkisi. Sıcak hava dalgaları da dahil olmak üzere aşırı sıcakların 1950'lerden bu yana daha sık ve yoğun hale geldiği, soğuk olayların ise daha az sıklıkta ve daha az şiddetli hale geldiği "neredeyse kesin". Her ne kadar yerel yönetimlerin görev ve yetki alanları ve statüleri ülkeden ülkeye farklılık gösterse de, bu konuda yapılan araştırmalar dünya sera gazı salınımlarının %30-%50’si ile ilgili tedbirleri yerel yönetimlerin kontrol ettiğini gösteriyor

Dünya nüfusunun yarısından fazlasını barındıran kentler yeryüzünün sadece %3’ünü kaplıyorlar ve kentler doğal kaynak tüketiminin %75’inden,enerji kullanımının %60-75’inden (UN Habitat, 2016) ve sera gazı salımlarının %70’inden (IPCC 2014) sorumludur. “dedi.