İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KURULARAK HİZMET VERMEYE BAŞLADI


5 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik"te yapılan değişiklikle yerel yönetimlere Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı ve şube müdürlükleri kurulması hususundaki talimatlar sonrasında Belediyemiz bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulmuştur. Kurulan müdürlüğümüze ait 06/06/2022 tarihli ve 2022/60 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan yönetmelik: