ILAN


    Amasya Belediye Meclisi' nin 06.04.2023 tarih ve 28 sayılı kararı ile Amasya, Merkez, Hızırpaşa Mahallesi, 1302 ada 5 parselde onanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği (NİP-051011540) ve 1/1000 ölçeklik Uygulama İmar Planı değişikliğinin (UİP-051011539) 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 8/b maddesine istinaden Belediye İnternet Sitesinde 1 ay süre ile (04.05.2023-02.06.2023) Başkanlığımız ilan panosu ve Belediyemiz resmi internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

    İlgililer; 1 aylık ilanı, Belediyemiz internet sitesinden görebilir ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler.

    3194 sayılı İmar Kanunu' nun 8/b maddesine istinaden duyurulur.

EK