İLAN


           İ       L    A     N

 

 

         Samsun 2. İdare Mahkemesi’nin 2022/537 ve Samsun 3. İdare Mahkemesi’nin 2022/554 kararlarıyla, Amasya Belediye Meclisi’nin 05.10.2020 tarih ve 42-43 sayılı kararları ve Belediye Meclisi’nin 04.12.2020 tarih ve 65 sayılı kararının iptali doğrultusunda karar alınmıştır.

 

Buna istinaden; bahse konu mahkeme kararları ile iptal edilen 1. Etap Nazım İmar Planını, 1. Etap Nazım İmar Planı içinde yer alan 1., 3., 4., 6., ve 8. Etap Uygulama İmar Planlarını ve 05.10.2020 tarihinden sonra günümüze kadar yapılmış plan değişikliklerinin birlikte değerlendirilerek, mahkeme kararları doğrultusunda, Belediye Meclisi’nin 42 sayılı kararıyla onanan 1. Etap Nazım İmar Planı onama sınırı içinde hazırlanan ve Belediye Meclisi’nin 05.07.2022 tarih ve 71 sayılı kararı ile onanan 1.Etap 1/5000 ölçekli Revizyon-İlave Nazım İmar Planının (NİP-05317307) ve 1. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planının (UİP-05141699) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesine istinaden   Belediye İnternet Sitesinden 1 ay süre ile (08.07.2022-06.08.2022) Başkanlığımız ilan panosu ve Belediyemiz resmi internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

 

         İlgililer; 1 aylık ilanı, Belediyemiz internet sitesinden görebilir ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler.

 

         3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden duyurulur.

 

UIP_AMASYA_ETAP_1-1

UIP_AMASYA_ETAP_1-2

UIP_AMASYA_ETAP_1-3

UIP_AMASYA_ETAP_1-4

UIP_AMASYA_ETAP-1_PLNOT