Kirazlıdere, Savadiye, Mehmetpaşa, Beyazıtpaşa Mahallelerini kapsayan 3.etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı


         Belediye Meclisi’nin Belediye Meclisi’nin 02.04.2021 tarih ve 21 sayılı kararı ile onanan Kirazlıdere, Savadiye, Mehmetpaşa, Beyazıtpaşa Mahallelerini kapsayan 3.etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-05387831) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesine istinaden 1 ay süre ile  askıya çıkarılmıştır. 

          1 aylık askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda, Belediye Meclisi’nin 07.07.2021 tarih ve 49 sayılı kararı ile onanan, imar planı ve plan notlarına ait değişiklikler 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesine istinaden 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

          2. 1 aylık askı sürecinde yapılan itirazların da değerlendirilmesi sonucunda  Belediye Meclisi'nin 01.10.2021 tarih ve 69 sayılı kararı ile onanan, imar planı ve plan notlarına ait değişiklikler 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.b maddesine istinaden 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

         3. 1 aylık askı sürecinde yapılan itirazların da değerlendirilmesi sonucunda  Belediye Meclisi'nin 06.12.2021 tarih ve 92 sayılı kararı ile uygun görülüp onanan imar planına ait değişiklikler 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden  1 ay süre ile (28.12.2021-27.01.2022) Başkanlığımız ilan panosu ve Belediyemiz resmi internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

         İlgililer; 1 aylık ilanı, Belediyemiz internet sitesinden görebilir ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler.

         3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyurulur.

UIP AMASYA 3.ETAP ASKI - 1