Şeyhcui Mahallesi Plan Değişikliği


İLAN

    Belediye Meclisi' nin 03.09.2021 tarih ve 56 sayılı kararı ile onanan Şeyhcui Mahallesi, G35-C-06-C-3-A ve G35-C-06-C-4-C paftaları üzerinde, 1/50000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (NİP-05859231) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin (UİP-05746460) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden Belediye İnternet Sitesinden 1 ay süre ile (20.09.2021-20.10.2021) Başkanlığımız ilan panosu ve Belediyemiz resmi internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

     

İlgililer; 1 aylık ilanı, Belediyemiz internet sitesinden görebilir ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bilgi alabilirler.

    3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden duyrulur.

NİP AMASYA ETAP ASKI 1

NİP AMASYA ETAP ASKI 2

NİP AMASYA ETAP ASKI 3