Yapılandırmada Son 3 Gün7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlanmak ve belediyemize olan Su, Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam, Eğlence Vergisi ücret ve idari para cezası borçlarınızı yapılandırmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bir ay uzatılmıştı.

Bu çerçevede Yapılandırma Kanunu’ndan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Belediyemize başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Kanun kapsamında, kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Yetkililer başvuru süresinin yeniden uzatılmasına yasal imkan bulunmadığını da hatırlattı.

 

PEŞİN ÖDEMELERDE İNDİRİM

Düzenleme kapsamında peşin ödemeler ve birinci taksit ödemeleri için son gün 31 Ekim 2021 olarak belirlendi. İkinci taksitin de 30 Kasım 2021'e kadar ödenmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre de 1 ay uzatıldı. Buna göre Belediyemize başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 31 Ekim 2021'e kadar yapmaları gerekiyor.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 31 Ekim 2021'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.